Orgel Kortrijk

Muziek overwint!

uit zorg voor de volksgezondheid moesten ook wij concerten annuleren. Corona is of lijkt bedwongen zodat wij met de nodige veiligheidsrestricties de draad terug kunnen opnemen. Onze concertkalender kan u raadplegen via deze webstek en op UIT-Vlaanderen. Personen die in ons e-bestand zijn opgenomen ontvangen daaromtrent een e-bericht. Indien u telkens wenst uitgenodigd te worden, stuur uw gegevens door naar orgelkringkortrijk@gmail.com.

‘vzw Orgelkring Kortrijk’ organiseert voornamelijk orgelconcerten in Kortrijk en soms ook op andere locaties.


– Concertinfo en boekingen, raadpleeg onze CONCERTKALENDER 


– ORGELKRING KORTRIJK –

Voorzitter: Dirk BLOCKEEL, orgeltitularis St.-Maartenskerk Kortrijk – info: INFO


Draagt U de orgelbespelingen, Bachcantates en andere muzikale momenten in Sint-Maarten Kortrijk (of aanpalende kerken) een warm hart toe, dan wordt een bijdrage aan Orgelkring Kortrijk VZW zeer gewaardeerd, elke gift is welkom:

BE32 4665 5648 8102 (KREDBEBB)


  • Tevens dank aan:

 Kortrijk_logo_rgb      W-Vl logo

  • ‘vzw Orgelkring Kortrijk’ is stichtend lid van ‘Orgel!West’, het samenwerkingsverband van de West-Vlaamse Orgelverenigingen.

orgel!west