Orgelkring Kortrijk

Komende evenementen: INFO.


Eerst volgend concert:

Zaterdag 6 augustus 2022 – 12 u.
Begijnhofkapel, Begijnhofstraat 8, 8500 Kortrijk
Luk BASTIAENS – orgel

Luk_Bastiaens

BIOGRAFIE: Luk Bastiaens was tot eind 2021 docent orgel aan het Lemmensinstituut te Leuven en opleidingshoofd van de Specifieke Leraren Opleiding aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Voorheen was hij o.m. leraar orgel aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Geel. Sinds 1984 is hij redacteur van het Vlaamse tijdschrift Orgelkunst. In 2005 werd hij hoofdredacteur en zette hij zich verder in om de orgelcultuur uit onze contreien verder te bevorderen met concerten, artikels, uitgaven en cd-producties. Op die manier worden kansen geboden aan vooral jonge organisten, componisten, instrumentenbouwers en musicologen om hun passie te delen.

PROGRAMMA: Zuid-Nederlandse klaviermuziek uit de 17de en 18de eeuw, INFO.

De toegang is gratis maar uw vrije bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd zodat onze organisatie ook in de toekomst getalenteerde organisten kan afficheren.

Begijnhofkapel Kortrijk Orgel

Interessant om weten: de eerste kapel van het begijnhof werd gebouwd in gotische stijl in 1284. Ze werd hersteld in 1464 en toegewijd aan de H. Mattheus. Bijzonder in deze kapel is het orgel uit 1678. Het wordt algemeen beschouwd als één van de oudste oorspronkelijk bewaard orgelinstrument van de Nederlanden. In 2002 werd het orgel gerestaureerd.

 

VOORBIJE EVENEMENTEN

  • najaar 2021: INFO
  • Culturele voorjaarskrans 2020: INFO
  • Culturele najaarskrans 2019: INFO
  • Voorjaarskalender 2019: klik HIER
  • Zomer & najaar 2018: klik HIER
  • PASSIO2018: klik HIER
  • Najaarskrans 2017: klik HIER
  • Voorjaarskalender 2017, klik HIER
  • Najaarskalender 2016, klik HIER
  • Voorjaarskalender 2016, klik HIER